Menu
Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2012

Suomalaisen Naisliiton Oulun osaston toimintakertomus 2012

Vuosi 2012 oli yhdistyksen 105. toimintavuosi.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta, varapuheenjohtaja Terttu Välikangas, Marianna Rossi, Eeva-Kaarina Sarastamo ja Ulla Törne. Rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä hoiti Kirsti Ojala. Toiminnantarkastajina olivat Orvokki Hiltunen ja Kristiina Haukkamaa, varalla Sisko Kuikka ja Kreetta Alatalo. Hall. kokouksia pidettiin seuraavasti: 30.1.kokous, 19.3 kokous s-postissa Minnan pv asiat., 22.3. järj.kokous s-postissa ja 30.8 kokous.

Kristiina Haukkamaa toimi liiton kirjastotoimikunnassa ja valmisti kirjaluettelon sähköiseen muotoon. Kirsti Ojala oli liiton hallituksen jäsen ja Minna-lehden toimituskunnan jäsen. Kirsti Ojala valittiin syyskokouksessa Tampereella Suomalaisen Naisliiton varapuheenjohtajaksi alkaen vuodesta 2013. Kristiina Haukkamaa sai palkkion Hilja Vilkemaan säätiöltä kirjaston digitointityöstä. Ulla Törne kuului opetusneuvos Hilja Vilkemaan säätiön hallitukseen.

 

Vuoden teema oli Perheiden hyvinvointi.

 

Yhdistyksessä oli vuoden 2012 lopussa 42 jäsentä, yksi jäsen poistui rekisteristä ja uusia tuli 5.

Jäsenmaksu oli 20 e.

Yhdistyksen tilikauden tulos oli 1511,94e ja tase oli 2275,04e (edellisvuoden tulos oli -1154,95e ja tase 1863,23e)

 

Jäsenillat :

16.2 klo 18 vuosikokous,

19.4 klo 18 Aira Niva kertoi äidin tarinan, jossa sota-ajan tekemiset tulivat mielenkiintoisesti esiin.

24.4  klo 17 tutustuttiin Tyttöjen Talon toimintaan

15.5 klo 17 Kirjaesittelyn piti Oulun kirjailijaseuran pj ja luovan kirjoittamisen ohjaaja Pauliina Vanhatalo kirjastaan ”Korvaamaton”. Tilaisuus oli järjestetty yhteistyössä Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten kanssa.

24.5. klo 17 ”Käytä ääntäsi oikein”, puheterapeutti Tiina Ahonen opetti äänen oikeaa käyttöä.

6.9 klo 18 Syyskauden avajaiset pidettiin Kirsti Ojalan kotona. Perinteiset vohvelitarjoilut ja salaatit tehtiin talkoilla.

20.9 Ideoitiin syksyn toimintaa ja esiteltiin ja etsittiin käsityövinkkejä Naisten Joulumessuille 1.12.

18.10 Kuultiin MC-seminaarin satoa ja Eeva Holma piti kirjaesittelyn.

15.11 Perehdyttiin vapaaehtoistyöhön, Airi Kananen MLL:stä kertoi jäsenistöllemme sopivista vapaaehtoistoimista, Marjo Pääkkö Ikäesko -projektista kertoi mm. kulttuuriluotsitoiminnasta.

5.12 Joulujuhlaa vietettiin Eeva Holman kotona. Hyvän tarjoilun lisäksi kuulimme runonlausuntaa ja laulua sekä tutustuimme Eevan runoteoksiin ja kodin taideteoksiin. Kahvirahat 50 e lahjoitettiin Tyttöjen talolle joulutervehdykseksi.

 

Muut tapahtumat

4.2.-12 SNL järjesti Helsingin osaston kanssa  koulutustilaisuuden. Teemana Ahneusko meitä kantaa? Oulusta osallistui 6.

28.2.-12 oli tarjolla Kalevalan päivän juhla: Oulun ympäristön Kalevalaiset Naiset / Oulun Karjalaseura järjestivät yhteistyössä Oulun kaupungin Kirjaston Pakkalan salissa klo 17. Tilaisuus oli maksuton yleisötilaisuus ja jonne toivoimme jäsentemme osallistuvan.

14.3.2012 oli tarjolla Mummot Rokkaa hyväntekeväisyyskonsertti vanhustyön hyväksi Oulun Teatrialla. Esiintyjinä mm. Anssi Kela, Mikko Kuustonen, Paula Risikko Tilaisuus ei kiinnostanut jäseniämme.

19.3.2012 klo 18 00 Minnan päivän tilaisuus Rauhalassa järjestettiin  Oulun seudun Nytkisin ja Naisten pankin Oulun solun kanssa yhteistyössä.

Oulun Ensi-ja Turvakodilta Varjo-projektista Riitta Hannus puhui aiheesta vainottu Nainen.

Minna Canthin elämästä piti esitelmän lehtori Marjatta Keränen.

Naisten Pankin esittely kuultiin. Pohjoisen Naisen Ääni-kirjoja oli myynnissä.

Tilaisuudessa oli 35 naista.

 

21.- 22.4.2012 Minna Canth seminaari ja kevätkokous Helsingissä. Teemana Naisrauha ja sosiaalinen vastuu, Heurekassa. Jäseniämme osallistui seminaariin ja kokoukseen 11 henkilöä.

6. – 7.10 MC-seminaari ja syyskokous Tampereella, jonne tehtiin varsinainen  joukkomatka ja samalla katsottiin Tampereen Työväen teatterissa musikaali ”Next to Normal”. Osallistuimme 17 hengen voimin.

8.12 Hilja Vilkemaan säätiön 50-v juhlatilaisuuteen Helsingissä osallistui 5 jäsentämme.

3.-5.8., oli tarjolla Hailuodon Teatteri Festivaalit, minne osallistui useita jäseniämme.

25.11 osallistuimme Valoa – ei väkivaltaa kynttilätempaukseen Rotuaarilla.  25.11 on YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Jäseniämme oli jakamassa kynttilöitä ja ojentamassa muistokynttilöitä ohikulkijoiden sytytettäväksi perhesurmien huolenaiheena. Osallistuimme muistokynttiläkustannukseen, NYTKIS ry toimitti kotiin vietävät kynttilät.

Mukana tempauksessa oli Oulun seudun NYTKISin lisäksi Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset.

Muuta toimintaa:

kaksi jäsentä osallistui asukastuvalla järjestettyyn ATK-kurssiin. Kurssi oli räätälöity jäsenten tarpeisiin. Kurssin toimijana oli Terttu Välikangas ja kurssille osallistui myös Oulun Ympäristön Kalevalaisia Naisia. Heti kurssin päätyttyä todettiin, että tarvitaan jatkokurssi ja luvattiin järjestää myös heille, jotka eivät päässeet osallistumaan.

 

Hallitus aikoi valmistella sääntöuudistusta, koska SNL on saanut uudet säännöt, joten niiden pohjalla Oulun osasto aikoi päivittää sääntönsä. Sääntöuudistustyötä ei saatu vielä käyntiin.

Kotirintamanaisista kertovaa kirjaa alettiin jälleen valmistella vuoden lopulla Oulun Ympäristön Kalevalaisten naisten kanssa.

 

Minna lehteen lähetettiin artikkeleita osastoltamme. Minnan päivän tapahtumasta oli lehdessä ”Vaino kiinnosti oululaisia” Kirsti Ojalalta, Runo Raija Virtasen muistolle Eeva-Kaarina Sarastamolta ja Kulttuuriluotsi Terttu Välikankaalta.

Ulla Törne suunnitteli Budabestin matkan, jonne osallistui 4 jäsentä.

29.2 Merikosken Laulun Hamekankahia konsertti Oulun kaupungintalon juhlasalissa. Osallistuttiin isolla joukolla, konsertin tuotto Naisten pankille.

Kotisivujen uudistusta varten kerättiin rahaa mm. arpajaisilla ja myyjäisillä, koska Suomalaisella  Naisliitolla on uudet kotisivut ja sama henkilö tekisi kotisivut myös Oulun osastolle hintaan 500 e.

 

Varainhankinta:

Kirpputori- toiminta jäi vähäiseksi.

Muotinäytökset Uudessa muodissa tuottivat 294e.

Naisten Joulumessut 1-2.12 yhdessä Ympäristön Kalevalaisten Naisten kanssa tuottivat molemmille yhdistyksille 245,50 e

 

Huomionosoitukset:

Onniteltiin 50 vuotta täyttävää Hilja Vilkemaan stipendisäätiötä pienellä rahasummalla.

Onniteltiin 35 vuotta täyttävää Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset ry:tä adressilla ja pienellä rahasummalla.

 

Tiedotus:

Jäsenkirjeitä lähetettiin keväällä ja syksyllä. Tapahtumista tiedotettiin sähköpostein ja tekstiviestein.  Kotisivuja pidettiin ajan tasalla vaihtelevalla menestyksellä, koska ne menettivät linkkinsä, kun liiton sivut uudistettiin.

Minnan päivän tapahtumasta tehtiin lehdistötiedote ja maksettu ilmoitus Kalevaan ja Oulu lehteen sekä ilmaiseen Kalevan Meno-sivuille. NYTKIS ry maksoi ilmoitukset.

 

Valistustalo Oy:n purkuprosessi:

Valistustalo Oy:n osakkeenomistajana olimme osakeyhtiön purkuprosessissa mukana. Menettely jatkui seuraavaan vuoteen, joten koko tilanteen selostus seuraavan vuoden vuosikertomuksen liitteeksi.