Hallitus 2022:

Puheenjohtaja Tiina Tervaskanto – Mäentausta
Puhelin 0400802765
Sähköpostiosoite tiina.tervaskanto(at)gmail.com
 
Sihteeri Marianna Rossi
Puhelin 0407232108
Sähköpostiosoite mariannarossi(at) yahoo.com
 
Eeva Kaarina Sarastamo, kunniapj.
Virve Vikamaa, varapuheenjohtaja
Ulla Törne, rahastonhoitaja-kirjanpitäjä ja Vilkemaan stipendisäätiön rahastonhoitaja
Ulla Moilanen – Pyhtinen, jäsen
Kirsti Ojala, jäsen
Pirkko Pietiläinen, jäsen
Raili Mikkonen, varajäsen

 

Toimintaperiaate

Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry toimii naisten tasa-arvon lisäämiseksi.
Toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen työhön naisten aseman ja hyvinvoinnin puolesta.

Osasto on perustettu 2.10.1907
Osasto on rekisteröity 7.6.1924

Oulun osasto vietti 103 v juhlia 2.10.2010. Oulussa oli valtakunnallinen Minna Canth -seminaari 2.10  ja liiton syyskokous 3.10.

Oulun osaston historiikki valmistui marraskuussa 2011. Historiikki kantaa nimeä “Pohjoisen naisen ääni”. Sen on kustantanut Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry ja toimittanut Kirsti Ojala. Kirsti Ojala sai  opetusneuvos Hilja Vilkemaan säätiön tunnustuspalkkion kirjan toimittamisesta. Kirjaa myydään omakustannushintaan.

Yhdistys on julkaissut yhdessä Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset ry:n kanssa kirjan : Naiset vastuunkantajina sodan vuosina 1939-1945. Kirjasta on otettu kolme painosta. Kirjoja ei ole enää myytävänä.  Tilanne helmikuussa  2017.

Oulun osasto ry vietti 110-vuotisjuhlia 18.5. 2017.

Oulun osasto ry vietti 115-vuotisjuhlia 17.9.2022.

Naisten ääniä Pohjois-Suomessa -näyttely järjestettiin  6.6.-2.7. 2017 kaupungin kirjaston näyttelytilassa. Esillä oli 42 Naisten Ääni verkkojulkaisun naista sekä kaikki 37 Pohjois-Suomen naiskansanedustajaa 110 vuoden ajalta. Lisäksi esillä oli luettelo 40 oululaisesta naiskirjaililijasta ja heidän teoksistaan. Naisten ääni-näyttelyitä on järjestetty myös Limingan kirjastossa v 2018 ja Metsolan kartanon galleriassa v. 2021. Näyttelyssä 50 pohjoissuomalaista naista.

 

ILOA JÄSENYYDESTÄ

Suomalainen Naisliitto on naisasia- ja tasa-arvojärjestö, mutta myös yhteisöllinen ja vireä sivistys- ja kulttuurijärjestö. Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus osallistua sekä valtakunnallisen Naisliiton että oman paikallisyhdistyksesi monipuoliseen toimintaan. Suomalaisella Naisliitolla on kuusi vireää paikallisyhdistystä (=jäsenyhdistystä): Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa ja Torniossa. Jäseniä Naisliitolla on lähes 600.

Suomalainen Naisliitto on Naisjärjestöjen keskusliiton (NJKL), Suomen Kukkasrahaston sekä Minna Canthin talo ry:n jäsen.

 

Mitä SNL tarjoaa jäsenille

Kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettävä Minna Canthseminaari. Seminaarin tavoitteena on syventää vuoden teemaa eri näkökulmista asiantuntevien luennoitsijoiden ja esitysten avulla. Kevätkokous ja kevään Minna Canth-seminaari pidetään pääkaupunkiseudulla. Syyskokous ja syksyn Minna Canth-seminaari puolestaan järjestetään  paikallisyhdistysten toimesta useimmiten heidän sijaintipaikkakunnillaan. Seminaarit ja kokoukset järjestetään viikonloppuisin.

Helsingin paikallisyhdistyksen kerran vuodessa järjestämä Ajankohtaisseminaari Helsingissä. Seminaari on tarkoitettu kaikille Naisliittolaisille.

Paikallisyhdistysten vuorotellen eri vuosina järjestämä kesäjuhla.

Kerran vuodessa painettuna lehtenä ilmestyvä Naisliiton korkealaatuinen jäsenlehti Minna.

Suomalaisella Naisliitolla on oma kokoontumistila Aurorankadulla Helsingin ydinkeskustassa.  Tilassa sijaitsee myös laaja naisasiakirjasto, josta jäsenillä on mahdollisuus lainata kirjoja.

Paikallisyhdistysten jäsenillat ja –tapahtumat sekä monipuolinen kulttuuri- ja virkistystoiminta. Useat paikallisyhdistykset ovat kiinteästi verkostoituneet alueensa muiden naisjärjestöjen kanssa. Useat paikallisyhdistykset tekevät myös vapaaehtoistyötä sekä järjestävät Naisliiton taloudellisesti tukemia teemaseminaareja.

Liity jäseneksi

Suomalaisen Naisliiton jäseneksi liitytään paikallisyhdistysten kautta. Luontevinta on liittyä omalla paikkakunnalla tai lähipaikkakunnalla sijaitsevaan paikallisyhdistykseen ottamalla yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai vaikkapa tuntemaasi jäseneen. Jos paikkakunnallasi tai sen lähellä ei ole Suomalaisen Naisliiton paikallisyhdistystä, voit liittyä haluamaasi paikallisyhdistykseen.

Toivotamme mielihyvin tervetulleeksi jokaisen uuden jäsenen. Liity Sinäkin Suomalaiseen Naisliittoon!

Jäsenedut löydät tästä linkistä : https://oulunnaisliitto.fi/jasenedut/