Menu
Naisten päivänä ALLFEMPANEL – tietenkin!

Naisten päivänä ALLFEMPANEL – tietenkin!

Kuva: Riitta Mäkelä

Oulun vaalipiirin ehdokkaita paneelikeskustelussa Oulun Aleksinkulmassa Naisten päivänä 8.3.2019. Kuvassa oikealta Silja Keränen (vihr), Suvi Röntynen (vas), Tuija Patana (kesk), Miina-Anniina Heiskanen (sdp), Vaili Jämsä-Uusitalo (sin),  Sointu Harju (kd), Päivi Hirsso (kok) ja Taru Hallikainen (fem).

 

Eduskuntavaalien 2019 alla tiedotusvälineet pursuavat miesehdokkaita allmalepaneleissa.  Niinpä Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry, Oulun Naisunioni ry ja Nytkis ry  järjestivät Naisten päivänä 8.3. 2018 allfempanelin.  Tämän keskustelun osanottajat olivat kaikki naisia, eduskuntavaaliehdokkaita Oulun vaalipiiristä.

Tilaisuuden juontaja Suomalaisen Naisliiton puheenjohtaja Kirsti Ojala ei päästänyt vaaliehdokkaita helpolla . Ilman kärjistysiä käsiteltiin niin perhevapaat, koulutus, asevelvollisuuskutsunnat, perheväkivalta kuin ympäristöasiatkin. Yhteinen teema oli juontajan muotoilemana: ”Tasa-arvon takapakki on taitettava.”

Panelistien henkilökohtaiset mielipiteet liittyivät paljolti kunkin omaan ammatilliseen osaamiseen sekä nykyiseen elämäntilanteeseen. DI Silja Keränen (vihr) korosti ympäristöasioita ja ravintola-alan Suvi Röntynen (vas) ajaisi erityisesti perhepoliittisia ja matalapalkka-alojen naisten palkkausasioita. Arkkitehti Tuija Patana (kesk) korosti kestävää kehitystä ja puurakentamista. Kauppatieteilijä Miina-Anniina Heiskasta (sdp) lähellä ovat koulutusasiat: opiskelijoiden hyvinvointi, maksuton toisen asteen koulutus ja korkeakoulujen rahoitusasiat. Opintoasiain sihteeri Vaili Jämsä-Uusitalo (sin) pitäisi huolta etenkin ikääntyneiden arjesta, samoin perhe- ja omaishoitaja Sointu Harju (kd). Lääkäri Päivi Hirsso (kok) korosti naisten arjen julkisen turvaverkon tarvetta ja työelämävalmentaja Taru Hallikainen (fem) kantoi huolta nuorten työllisyydestä.

Mutta kysymys perhevapaan uudistuksesta kaavaillun 6+6+6 -mallin mukaan sai odotetusti aikaan mielipide-eroja. Oikeiston edustajat korostivat perheitten – etenkin miesten (!) –  vapautta päättää itse, jääkö työstä kotiin lasta hoitamaan, vihreiden ja vasemmiston edustajat kannattivat esitettyä mallia. Feministisen puolueen edustaja esitti uuden 9+9 -mallin ja Ruotsin mallin mukaista rahastoa, josta perhevapaat maksetaan. Ruotsin malli sai laajemminkin kannatusta.

Perheväkivallan vaikeaan alueeseen reagoidaan tavallisesti vaatimalla lisää ensi- ja turvakoteja. Niin nytkin, mutta myös matalan kynnyksen tukiverkostot, ja rikoslain uudistaminen tulivat esille.

Kaikki panelistit vaativat koulutukseen, nuoren koko oppipolulle, lisää resursseja. Keskusta ja sdp olivat yksimielisiä siitäkin, että oppivelvollisuusikä on nostettava 18 vuoteen. Peruskoulun ryhmät herättivät keskustelua, tosin lähinnä edellisten opettajasukupolvien kokemusten pohjalta. Kysymys kuuluikin: ”Integraatio (erilaiset oppilaat samassa ryhmässä) on ajatuksena hyvä, mutta onko toteutus ollut huono?”

Yleinen asevelvollisuus ei järin innostanut, jos ei kukaan ääneen vastustanutkaan. Feministisen puolueen edustaja kannatti yleistä ase- tai siviilipalvelusta kysyen: ”Miksei kukaan kysy 18-vuotiaalta tytöltä, mitä kuuluu?” Pojilta kysytään, selvitetään kuntoa ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Riitta Mäkelä