Menu
Naisten onnellisuudessa on vajetta

Naisten onnellisuudessa on vajetta

Naisten onnellisuudessa on vajetta

Kansainvälisessä vertailututkimuksessa Suomi on 2019 maailman onnellisin maa. Ja vaaleissa 2019 naiskansanedustajien määrä nousi lähes puoleen edustajista. Tasa-arvon takapakki on taittunut.

Meillä on ollut naispresidentti, naispääministeri ja on edelleen naispiispa ja naispapit. Meillä on tasa-arvolaki, sananvapaus ja uskonnonvapaus, äitiysloma ja isyysloma, sairausvakuutus ja eläkejärjestelmät. Kaikilla kansalaisilla on ilmainen peruskoulutus ja edullinen jatkokoulutus. Naiset ovat kelpoisia puolustusvoimiin ja kaikkiin mahdollisiin ammatteihin.

Mutta etenkin naisten onnellisuudessa on huomattavia vajeita. Naiset ovat edelleen miehiä enemmän työelämän ulkopuolella ja työssä heitä kohtaa työn rasittavuus, työn arvostuksen puute, myös työsyrjintä. Naisen palkka on keskimäärin 16 % pienempi kuin miehen palkka.

Naisten työllisyyden esteitä ovat etenkin nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittaminen sekä perhevapaiden epätasa-arvoisuus.

Naisten turvallisuudessakin on paljon vajetta. Etenkin perheväkivalta ja naisten seksuaalinen häirintä ovat maamme häpeäpilkkuja ja suuria onnellisuuden pilaajia.

Myös köyhyys ja asunnottomuus ovat edelleen naisten ongelmia. Näihin asioihin Suomalainen Naisliitto ottikin kantaa julkilausumissaan 2018.

Yksinäisyys ei tee ihmisiä, naisia ja miehiä, onnellisiksi. Vanhukset ja vammaiset ovat liian usein yksinäisiä ja turvattomia raha edellä kilpailuttavassa yhteiskunnassa.

Palvelujen jatkuva digitalisoituminen ei ainakaan lisää ikäihmisten ja köyhien onnellisuutta – vaan ahdistaa. Että pystyisi hoitamaan veroilmoitukset ja Kelan yhteydet, on omistettava tietokone ja tulostin ja verkkopankkitunnukset ja osattava käyttää tekniikkaa.  Pankkien ja virastojen palvelut kun keskittyvät ulottumattomiin.

Tasa-arvon takapakin taittumisen tuleekin eduskunnassa johtaa siihen, että kaikki kansanedustajat puuttuvat yhteiskuntamme naisten onnellisuusvajeisiin yhtä pontevasti kuin huoltovajeeseen ja kestävyysvajeeseen.

 

Suomalainen Naisliitto ry, kevätkokouksessaan 28.4.2019 Helsingissä