Menu
HUOLIVIESTI

HUOLIVIESTI

SUOMALAINEN NAISLIITTO ry                                                   KANNANOTTO

Aurorankatu 17 a 11, 00100 Helsinki

Puheenjohtaja Eva Tervonen                                               31.10.2021 klo 14.00

eva.tervonen@suomalainennaisliitto.fi

040 530 8397

 

HUOLIVIESTI

Digiyhteiskunta eriarvoistaa kansalaisia

Jono pankin oven edessä kertoo karusti siitä, että välttämättömät palvelut eivät ole enää kaikkien saavutettavissa. Pankkipalvelut siirtyvät kiihtyvää tahtia digitaaliseen muotoon. Kaikilla ei ole kuitenkaan tähän tarvittavia laitteita eikä aina tietoja ja taitojakaan niiden käyttämiseksi. Palvelua haetaan pankkien konttoreista. Kaiken aikaa sitäkin mahdollisuutta entisestään karsitaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoittaminen käy niin ikään isolle osalle väestöstä entistä vaikeammaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi lokakuun alussa, että kolmannes yli 70 vuotta täyttäneistä ei asioi ollenkaan sähköisesti. Kyse on sadoista tuhansista ihmisistä.

Euroopan unionissa on vuodesta 2016 pantu toimeen saavutettavuusdirektiiviä. Sen tarkoituksena on taata, että kukaan ei jää palvelujen ulkopuolelle. Yksi rajapyykki ohitettiin tämän vuoden juhannuksena. Silloin julkisen vallan – kuten valtion, kuntien ja näiden alaisten laitosten – mobiilisovellusten piti olla kaikkien saavutettavissa.

Näinhän ei ole.

Lähipalvelut turvattava kaikille

Suomen perustuslakikin antaa selkänojaa vaatia surkeaan nykytilanteeseen muutosta. Laki toteaa, että ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan muun ohella iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

THL muistutti selvityksen julkistaessaan, että mahdollisuus lähipalveluihin pitää edelleen turvata niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty asioimaan sähköisesti.

Suomalainen Naisliitto on ottanut tämän vaatimuksen todesta ja osaksi ensi vuoden toimintaa. Teemaksi on valittu osallisuus ja saavutettavuus. Haemme ratkaisuvaihtoehtoja arjen hankaluuksiin ja viemme eteenpäin vaatimuksia niiden korjaamiseksi yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Suomalaisen Naisliiton syyskokous Oulussa 31.10.2021 lähetti medialle huoliviestin.