Menu
Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008

Suomalaisen Naisliiton Oulun osaston toimintakertomus 2008

 

Johtokunta

Tiina Tervaskanto-Mäentausta           puheenjohtaja

Terttu Välikangas                    varapuheenjohtaja

Eeva-Kaarina Sarastamo

Liisa Mäki

Airi Virkkunen

Kirsti Ojala                  rahastonhoitaja/sihteeri

Tilintarkastajat

            Pirkko Korhonen ja Sisko Kuikka

Varalla Maj-Lis Tervaskanto ja Kristiina Haukkamaa

 

Jäsenet

Jäsenmäärä 31.12.2008 oli 19, joista yksi vapaajäsen.

Vuoden kuluessa saatiin 2 uutta jäsentä, 2 jäsentä erosi jäsenyydestä ja lisäksi yksi jäsen katsottiin poistuneeksi jäsenyydestä, koska  häneen ei saatu yhteyttä.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 12 euroa/vuosi, Liiton jäsenmaksu oli 8 euroa/vuosi.

 

Viralliset edustajat Suomalaisen Naisliiton kokouksiin

            Kirsti Ojala, varalla Tiina Tervaskanto – Mäentausta

 

Suomalaisen Naisliiton hallinto

Airi Virkkunen on toiminut SNL:n hallituksen jäsenenä v 2008 alusta.

Kirsti Ojala on toiminut Minna-lehden toimituskunnan jäsenenä v 2008 alusta.

Talous

            Jäsenmaksuista jäi yhdistykselle vain 4 euroa/jäsen liiton jäsenmaksun jälkeen. Pankin palvelumaksut kuluttivat jäsenmaksutulot 0,84 euroa lukuun ottamatta. Alijäämä oli 24,31 euroa ja tilikauden tulokseksi jäi  97, 73 euroa.

Yhdistyksen Sampo-Pankin pankkitili lopetettiin ja tili avattiin Nordeassa 3.12.2008 ja otettiin Käyttöön Solo- tunnukset.

Toiminta

Yleistä

Vuosi  2008 oli historiatietojen mukaan yhdistyksen 101. toimintavuosi. Yhdistys on rekisteröity  7.6.1924. Historiikin valmistelu on käynnissä työryhmässä Välikangas ja Ojala.

Kuluneen vuoden toiminta oli monipuolista ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa toimi hyvin.

Sinni -voimavarakeskus Oy:n hallituksen jäsenenä on ollut Tiina Tervaskanto – Mäentausta. Yhdistys sai Sinni Oy:n hallituspaikan perustajajäsenyyden perusteella. Sinni Oy:n yhtiökokouksessa 18.12.08 edusti yhdistystä Kirsti Ojala puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuttamana.

Yhdistyksellä on hyvä yhteys Oulun seudun NYTKIS: iin (Naisjärjestöt Yhteistyössä Kvinnoorganisatioer I Samarbete), koska sen hallituksessa on Terttu Välikangas Naisjärjestöjen Keskusliiton mandaatilla ja Oulun seudun NYTKIS: in rahastonhoitajana toimii Kirsti Ojala.

Yhdistyksen kotisivut valmistuivat syksyn mittaan, ne linkitettiin Suomalaisen Naisliiton sivulle aivan joulukuun lopussa. Katso www.suomalainennaisliitto.fi Oulun osaton linkki.

Yhdistyksen toiminnasta on kirjoitettu Minna-lehdissä, joita on ilmestynyt kuluvana vuonna 2 numeroa. Artikkelit mm. Kulttuuri-illasta, puuroasiasta, Eeva Holman ja Liisa Päätalon kirjoista.

Jäsenkirjeitä on lähetetty 27.3 ja 7.5. Lisäksi jäsenmaksujen karhukirjeitä pariin otteeseen.

Tapahtumat

 • 4.2. klo 18.30 vuosikokous SINNI : n tiloissa Tuirantie 5.
 • Hallituksen kokoukset 2.5 Cafe Sara ja 8.9. Pateniemi.
 • 8.4. klo 11-15 “Työelämän muutokset ja sukupuolittunut hoivakulttuuri” -seminaari Kaupungintalon valtuustosalissa. Järjestäjänä Oulun seudun NYTKIS. Osallistuminen oli harmillisen vähäistä vaikka seminaari oli korkeatasoinen ja kutsuttuna oli kaikki mahdolliset naisjärjestöt ja vapaaehtoistoimijat.
 • 8.4. klo 17.00 Naistenpäivän vastaanotto Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Osallistuttiin isolla joukolla.
  • 19.3 klo 18.00  SINNI:ssä Kirjailija Sari Särmä Jyväskylästä esitteli kirjaansa  “Salainen rakkaustarina Minna Canthista”, mukana useita naisjärjestöjä, kuten Saran naiset, Naisliitto Unioni ja Oulun Ympäristön Kalevalaiset naiset.
  • 11.4 Hallituksen jäsenet kävivät onnittelemassa Tytti Tuulosta hänen 50v-päivänään.
   • 12.4 Minna Canth-seminaari Helsingissä, “Naiset tutkimuksen huipulla.”

Seminaariin osallistuivat Kristiina Haukkamaa, Eeva-Kaarina Sarastamo, Airi  Virkkunen ja Kirsti Ojala.

 • 13.4.Liiton Kevätkokous Helsingissä, samat osallistujat, kuten seminaarissa. Kirsti Ojala toimi kevätkokouksen puheenjohtajana.
 • 22.4. 18.00  Aleksin kulmassa Kotirintanaisten kirja-aineiston yhteinen aloituspalaveri Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten kanssa. Mukana tohtori Marianne Junila.
 • 21.5. klo 18.00 kulttuuri-ilta Sinnin tiloissa. Mukana mm. Kalevalaiset naiset. Ohjelmassa runo-esityksiä ja kirja esittelyjä sekä Sinnin katsaus.
 • 24.5  Sinnin muuttotalkoot. Sinni muutti pois Hermolasta, tavarat varastoitiin, toiminta jäihin projektien puutteessa, etsitään uutta toimitilaa.
 • 28.6 klo 10-15 Limingassa “Koivu ja Tähti” – seminaari, osallistujia 4 jäsentä.
 • 22.8 klo 18.30 Pateniemessä Riitta Messmanin kotona jäsenilta. Mukavaa yhdessäoloa, kulttuuritarinoita, keskusteltiin liiton tulevaisuusohjelmasta
 • 6.9 klo 14-17.00 Kaupungin kirjastolla NYTKISIN järjestämä esittelytilaisuus “Naiset kuntapolitiikassa”, osallistuttiin järjestelyihin.
 • 17.9.klo 18 Taidemuseon kahvila, jäsenilta. Käytiin läpi liiton tulevaisuusohjelman muutosehdotukset.
 • 4.10 Minna Canth -seminaari ja Vaasan Suomalaisen klubin 90-vuotisjuhla. Seminaarin aihe “Ikääntyvien turvallinen tulevaisuus” Vaasaan kuljettiin Alatorniolaisten bussilla. Osallistujia  oli 9 jäsentä: Liisa Päätalo, Kristiina Haukkamaa, Terttu Välikangas, Tiina Tervaskanto – Mäentausta, Kirsti Ojala, Liisa Mäki, Airi Virkkunen , Riitta Messman ja Liisa Viljakkala.
 • 5.10 liiton Syyskokous Vaasassa. Merkittävää oli, että Liiton tulevaisuusohjelmaan tekemämme muutosesitykset olivat niin merkillepantavia, että ohjelman käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
 • 12.10. klo 8.00 Karjasillan kirkko, puuronkeittotalkoot aamulla kirkkoon meneville. Yhdistyksemme vapaaehtoiset jäsenet aloittivat puuron keiton perinteen kirkossa.
 • 2.10 klo 16 jäsenilta Kirsti Ojalan kotona Värtössä. Muistettiin Riitta Messmanin pyöreitä vuosia. Käytiin läpi syyskokouksen asioita. Tutustuttiin kotisivuihin.
 • 11.12. klo 18.00 Pikkujoulu NNKY:n tiloissa Isokatu 15. NNKY:n  toiminnan esittely, nyyttikestit, keräys hyväntekeväisyyteen tuotti 40 euroa ja lahjoitettiin Hyvä Joulumieli-keräykseen.