Menu
Tasa-arvotyöhön lisää resursseja

Tasa-arvotyöhön lisää resursseja

Lähetetty medialle 15.10.2014 ja julkaistu Oulu-lehdessä 15.10.2014

 

Sekä valtion että Oulun kaupungin ”säästö- ja elvytystoimet” perustuvat ideologiaan, jonka mukaan oikeita töitä ovat vain perinteiset miesten työt: lapiohommat ja IT-alan työt.

– Kesäkuun minihallitusneuvotteluista ulos putkahtaneeseen ”kasvu- ja työllisyyspakettiin” kuuluu yleisten verohelpotusten lisäksi vain asuntorakennus- ja liikennehankkeita. Nelivuotisen elvytyspaketin hinta on 1,1 miljardia euroa. Suunnilleen sama rahamäärä on päätetty nipistää kuntien valtionosuuksista pelkästään ensi vuonna. – Sanoo Elina Grundstöm HS:ssa 2.9.2014 julkaistussa kolumnissaan ”Elvytys ottaa naisilta ja antaa miehille.”

Näin valtio tempputyöllistää miehiä ja leikkaa toisella kädellä naisten työpaikkoja.

Myös Oulun kaupungin sosiaali-, terveys-, sivistys- ja kulttuuritoimen leikkaukset koskettavat kipeästi naisia sekä työntekijöinä että palveluiden käyttäjinä.

Kaupungin tasa-arvotyö on nykyisen toimikunnan aikana päässyt hyvään vauhtiin. Henkilöstösuunnitelma on työstetty, ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa valmistellaan.  Vaikeuksia on ollut ostettavan työvoiman saannissa. Tasa-arvotyöhön tarvitaan ehdottomasti lisää työvoimaa, tarvitaan joko puolipäiväinen tai kokopäiväinen työsuhteessa oleva työntekijä.

 

Nykyinen malli, jonka perusteella tasa-arvoasioita hoidetaan oman toimen ohessa, ei toimi. Tasa-arvoasioihin ei ehditä paneutua kunnolla. Ongelmallista on myös se, että naisjärjestöt eivät ole saaneet tilaisuutta osallistua tai kommentoida suunnitelmia mitenkään.

 

Nyt on tekeillä suuria muutoksia sekä valtiolla että kunnilla. Muutosten mukanaan tuomien sukupuolivaikutusten arviointi olisi erittäin tärkeää. Nykyisillä resursseilla se näyttää jäävän tekemättä.

Valvokaa naiset! Päättäjät päättämään!

Oulun seudun NYTKIS