Menu
Suomen taattava naisille turvallinen elämä – myös poikkeusoloissa

Suomen taattava naisille turvallinen elämä – myös poikkeusoloissa

Njkl logo suomi ruotsi vari rgb4Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa varmistetaan riittävä tuki kunnille ja kansalaisjärjestöille naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi. Lähisuhdeväkivaltaa kokevat naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa koronapandemiassa, sillä väkivallan riski on kasvanut kodeissa poikkeustilan aikana. Koronakriisin rajoitustoimenpiteiden vaikutukset naisten turvallisuuteen tulee huomioida.

Tavoitteeksi on nostettava naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja avun tarjoaminen, kun koronaepidemiaan liittyviä toimia suunnitellaan ja resursoidaan. Hallituksen tulee mitä pikimmin selvittää, miten kunnat ja järjestöt pystyvät näissä olosuhteissa vastaamaan palveluiden lisääntyneeseen kysyntään.

”Naisjärjestöt tekevät Suomessa merkittävää työtä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi. Järjestöt ovat mukauttaneet toimiaan ja ovat esimerkiksi lisänneet chat-palveluita ja puhelinpalveluita eri kielillä. Työn edellytykset tulee turvata lisäämällä järjestöjen taloudellisia resursseja”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet painottaa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja YK:n pääsihteeri António Guterres pitävät naisiin kohdistuvan väkivallan riskiä niin korkeana ja vaarallisena, että on alettu puhua ”varjo-pandemiasta”. YK vaatii, että valtiot varaavat rahoitusta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisille toimille.

On myös varauduttava siihen, että koronaepidemian vaikutukset näkyvät esimerkiksi turvakodeissa vasta viiveellä. Turvakodeille, avopalveluille, auttaville puhelimille ja muille matalan kynnyksen palveluille on suunnattava pikaisesti selvästi nykyistä enemmän resursseja. Suomi on saanut kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta lukuisia huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja väkivallan vastaisten toimien sekä niiden rahoituksen riittämättömyydestä. Suomen on näytettävä esimerkkiä koronakriisissä siinä, miten se huomioi lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden turvallisuuden.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Lisätietoja:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 050 512 1846

Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 040 530 5544,