Menu
Julkilausuma 2.4.2017

Julkilausuma 2.4.2017

Suomalainen Naisliitto ry  Finska Kvinnoförbundet rf

www.suomalainennaisliitto.fi

Tiedote 2.4.2017

Anna ääni naiselle – naisten ääni kuuluviin kunnanvaltuustoissa

Naisten kunnallisen äänioikeuden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on naisten osuus kunnanvaltuutetuista vihdoin saatava tasa-arvoiseksi miesten kanssa, vaati Suomalainen Naisliitto kevätkokouksessaan Tampereella, sillä kunnanvaltuustoihin valitaan vähemmän naisia kuin heidän saamansa ääni- ja ehdokasosuus edellyttäisivät. Vaikka naiset ovat vuodesta 1984 lähtien olleet ahkerampia äänestäjiä kuin miehet, ei naisten osuus valituista ole noussut eduskuntavaalien tasolle. Näissä juhlavaaleissa on naisten määrä saatava nousemaan yli 40 prosenttiin.

Kuntien ja siten myös valittavien valtuutettujen tulee tasa-arvolain vaatimusten mukaisesti edistää tasa-arvoa. Kunnallisessa päätöksenteossa se tarkoittaa mm. sitä että valtuutetut vaativat kaikkien päätösten sukupuolivaikutusten arviointia. Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tarkoittaa päätösten ja toimenpiteiden arvioimista ennakkoon siltä kannalta, millaisia vaikutuksia niillä voi olla naisiin, miehiin, tyttöihin ja poikiin.  Useiden kuntien allekirjoittama Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja sisältää hyviä keinoja tasa-arvon edistämiselle kunnissa sekä strategiatyön että toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman toteuttamisessa. Luottamushenkilö voi esittää, että kunta allekirjoittaa peruskirjan ja valvoa, että sitä toteutetaan.

Tasa-arvoinen kunta luo hyvinvointia, naista äänestämällä saat monipuolisen asiantuntemuksen kuntien käyttöön.

Naisehdokkaita asetettiin lisää joka vaalissa ja naisehdokkaiden saama ääniosuus kasvoi useamman vuosikymmenen ajan, vuodesta 1968 alkaen kunnallisvaaleihin 2008 asti jolloin saavutettiin paras tulos: 36,7 prosenttia valituista oli naisia. Vaaleissa 2012 naisten ehdokasosuuden laskun lisäksi myös naisten keräämä ääniosuus laski edellisvaaleja alemmalle tasolle 36,2 prosenttiin.

Lisätietoja: Kirsti Ojala pj, Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry  p. 0405933233

Suomalainen Naisliitto on vuonna 1907 perustettu, poliittisesti sitoutumaton naisasiajärjestö. Se edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, aktivoi naisia osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, korostaa yhteisöllisyyttä sekä kannustaa naisia kasvamaan henkisesti ja kehittämään itseään. Toimintaa ohjaa vuosittain vaihtuva teema ja viisivuotissuunnitelma.